Paisatges a les teulades contra el canvi climàtic

Els investigadors atribueixen als Jardins Penjants de Babilònia els primers exemples de teulades verdes. No obstant això, no hi ha proves de la seva ubicació exacta i molt poca literatura sobre l’estructura, la teoria més acceptada és que el rei Nabucodonosor II va construir una sèrie de terrasses elevades i ascendents amb espècies variades com a regal a la seva esposa, que trobava a faltar els boscos i muntanyes de Pèrsia, la seva terra natal.

Segons Wolf Schneider els jardins es recolzaven en voltes de maó i, baix elles, hi havia sales ombrejades i refrigerades pel reg artificial dels jardins, amb una temperatura molt més suau que la de l’exterior, en les planes de Mesopotàmia.

Des de llavors, han aparegut exemples de teulades verdes a tot el món, des de Roma fins a Escandinàvia, en els més diversos climes i tipus.

No obstant això, avui dia la inserció de plantes en les teulades continua sent vista amb recel per molts, ja que es pensa que és costós i difícil de mantenir.

Uns altres, en canvi, sostenen que els elevats costos d’implantació es compensen ràpidament amb l’estalvi en climatització i sobretot, que ocupar la cinquena façana de l’edifici amb vegetació és, abans de res, una solució racional i pot ajudar realment al canvi climàtic.

Teulades verdes amb plantes, amb gespa i fins i tot una combinació paisatgística mixta amb plaques solars

És interessant, sempre que sigui possible, incloure als tècnics i proveïdors des del procés de disseny, perquè puguin assessorar sobre les especificacions de rendiment tèrmic, drenatge, càrrega i altres factors.

Existeixen sistemes modulars prefabricats, per exemple, que ja inclouen totes les capes i fins i tot plantes preparades. A causa de l’important augment de pes, l’estructura de suport de l’edifici ha de calcular-se per a això, la qual cosa donarà lloc a peces estructurals més robustes.

En el cas d’un projecte de remodelació, cal estudiar la càrrega addicional per a evitar problemes estructurals. Un altre element a tenir en compte és l’accés a la coberta per al seu manteniment. Qualsevol coberta verda requerirà una neteja rutinària i una inspecció de les peces per a evitar problemes futurs.

Més avantatges que inconvenients

Quan es construeixen, dissenyen i mantenen adequadament, les cobertes verdes són molt avantatjoses. Per als ocupants de l’edifici que es troben sota, la vegetació reflecteix la major part de la llum solar directa en lloc d’absorbir-la i la humitat present en la vegetació i el substrat eviten el guany de calor de l’estructura, la qual cosa permet estalviar energia per a la refrigeració.

Reguladors de temperatura i estalvi energètic

Però els avantatges no són només privades. Especialment a les ciutats grans i denses, la creació de sostres verds pot mitigar alguns problemes greus. Segons la EPA (Agència de Protecció Ambiental), l’ús de teulades verdes en ciutats o altres etorns construïts amb poca vegetació pot moderar l’efecte illa de calor, especialment durant el dia. Les temperatures de les teulades verdes són d’entre 16 i 22 °C més baixes que les de les teulades convencionals i poden reduir la temperatura ambient de la ciutat fins a 2,7 °C. En altres paraules, són dispositius molt eficaços per a reduir les illes de calor urbanes.

Un punt clau per a crear un entorn més equilibrat

Altres dos potencials interessants de les teulades verdes són la possibilitat de crear espais per a l’agricultura urbana i, sobretot, un nou hàbitat per a plantes i animals beneficiosos en les zones urbanes, la qual cosa contribueix a augmentar la biodiversitat. Ocells, abelles i altres insectes troben més espai per a viure, millorant l’equilibri ecològic en llocs tan durs com les ciutats.

Comprendre el clima i la vegetació locals, juntament amb les limitacions ambientals per a implantar el jardí, és vital per al seu èxit.

Totes aquestes propostes sostenibles són extremadament beneficioses per a les esferes privada i pública.

Així també, des de TerraSolari ens sumem per a frenar el canvi climàtic, i et convidem a ser part de la revolució de l’autoconsum energètic.