Habitatges sostenibles amb energia fotovoltaica i plaques solars

Habitatges sostenibles són aquelles que compleixen amb els requisits d’eficiència energètica.

L’eficiència energètica significa utilitzar menys energia per a fer les mateixes tasques, és a dir, eliminar el malbaratament d’energia. L’eficiència energètica aporta una sèrie de beneficis: reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, disminució de la demanda d’importacions d’energia i reducció dels nostres costos a nivell domèstic i econòmic. Encara que les tecnologies d’energies renovables també contribueixen a aconseguir aquests objectius, la millora de l’eficiència energètica és la forma més barata -i sovint la més immediata- de reduir l’ús de combustibles fòssils. Existeixen enormes oportunitats per a millorar l’eficiència en tots els sectors de l’economia, ja siguin els habitatges sostenibles, el transport, la indústria o la generació d’energia.

En l’habitatge i els edificis

Els arquitectes i dissenyadors busquen optimitzar l’eficiència de les edificacions i després incorporar tecnologies d’energies renovables com són l’energia fotovoltaica o la aerotermia. També es poden fer canvis en les edificacions existents per a reduir l’ús i els costos de l’energia. Aquests poden incloure petits passos, com l’elecció de bombetes LED i electrodomèstics eficients, o esforços més grans com la millora de l’aïllament i la climatització i la implantació de solucions a mesura, els quals permeten crear un ambient on el benestar, l’eficiència i l’estalvi imperin; ja sigui en pisos, habitatges unifamiliars, oficines, fàbriques, indústria, etc.

Com funciona l’energia fotovoltaica?

Recorrent a l’energia solar i a l’ús de les plaques fotovoltaiques. Aquesta tecnologia es basa en el fet que els raigs solars xoquen contra les plaques, que estan compostes per materials semiconductors. Aquests materials transformen l’energia que reben dels raigs solars, en electricitat.

Les plaques solars estan compostes per les cel·les solars. Aquestes són les encarregades de realitzar aquesta transformació. Són petites cèl·lules fabricades en silici cristal·lí o arsenur de gal·li. També es barregen amb fòsfor i el bor per a formar dues parts: una amb electrons negatius i una altra amb electrons positius.

El sol en caure sobre les plaques, permet que els fotons moguin els electrons de la part on sobra càrrega negativa fins a la part en la qual falta. A mesura que els fotons alliberen electrons, s’anirà generant més electricitat. És així com s’aconsegueix el corrent continu, que s’anirà emmagatzemant en bateries fins que finalment es converteixi en corrent altern, que és la que arriba a la nostra llar.

Com es calcula?

El nombre de panells depèn del consum, de com es consumeixi i fins i tot de les característiques geogràfiques de la zona de residència. No obstant això, podem fer una estimació segons si el consum és baix, mitjà o alt. Així, en un habitatge amb un consum de fins a 2.000 kWh, seran necessaris de 2 a 4 panells. En una casa amb un consum de 2.000 a 5.000 kWh, seran necessaris entre 5 i 7 panells. Així mateix, una llar amb un consum superior a 5.000 kWh requerirà més de 7 panells.

Per a seleccionar el número adequat també és important tenir en compte les característiques de les plaques per les quals optem i les característiques de l’immoble.

Fent front al canvi

Les recerques han demostrat que el 30% del potencial d’estalvi energètic de les tecnologies d’alta eficiència es perd a causa d’una sèrie de factors socials, culturals i econòmics. Abordar aquests factors és també un component important per a fer que la nostra economia sigui més eficient des del punt de vista energètic sostenible.

Descobreix amb TerraSolari els sistemes més adequats per a la teva llar, empresa o indústria, i t’ajudarem amb propostes personalitzades, pressupostos exactes, en els quals et detallarem els materials, aspectes com la mena d’immoble, la seva ubicació, les hores de sol, el consum diari, el tipus d’instal·lació i mà d’obra.